08-06-10

OPZEGGING ABONNEMENT BELASTINGEN !

 

BETREFT: OPZEGGING ABONNEMENT

belastingsbrief

Geachte Heer, Mevrouw,

Hierbij wil ik U laten weten dat ik mijn abonnement op uw "Controle der Belastingen" op wil zeggen

Na een jarenlang lidmaatschap is mij gebleken dat de voordelen duidelijk niet opwegen tegen de nadelen ervan

De kosten van het lidmaatschap zijn doorgaans erg onvoorspelbaar,

en eerlijk gezegd heb ik het meestal ook te druk om de door U toegestuurde lectuur,

dewelke bovendien niet glashelder is opgesteld, en bijzonder veel tijd en energie van de abonnee vergt, te lezen

Mede hierdoor lijkt een verderzetting van dit abonnement, in deze toch al dure tijden,

voor mij niet langer zinvol

Hierbij verzoek ik U dan ook vriendelijk mijn gegevens met ingang vanaf heden uit uw bestanden te verwijderen

Elke in de toekomst toegezonden, en duidelijk herkenbare enveloppe vanwege uw dienst zal onvermijdelijk vertikaal worden geklasseerd

Eventueel toch nog toegestuurde facturen dewelke handelen over de periode na 01-01-2010 zullen dan ook niet meer worden voldaan

Abonneenummer (door U ook wel nationaal nummer genoemd) 123.45.678

Met vriendelijke groet vanwege deze misnoegde abonnee